Apie įmonę

Privatumo politika

Pranešimas apie privatumą ir slapukus paskutinį kartą buvo atnaujintas 2020 m. vasario 20 d. UAB „Rokvelas“ renka asmens duomenis ir naudoja slapukus. UAB „Rokvelas“ yra įsipareigojusi saugoti savo klientų privatumą, todėl griežtai laikosi privatumo įstatymų ir kitų teisės aktų. Tai reiškia, kad jūsų mums patikėti asmens duomenys yra saugūs ir yra naudojami tinkamai. Šiame pranešime apie privatumą paaiškiname, ką darome su jūsų asmens duomenimis.

Jei turite klausimų apie duomenų, kuriuos stebime, tipus susisiekite su UAB „Rokvelas“ pasinaudodami šio pranešimo apie privatumą ir slapukus apačioje esančiais rekvizitais.

Duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant:
suteikti prieigą prie mūsų svetainės;
leisti naudotis mūsų svetainės funkcijomis;
sudaryti ir vykdyti sutartis, susijusias su įvairiomis mūsų paslaugomis;
suteikti prisijungimo aplinką, kuri leidžia jums peržiūrėti savo pasirinkimus;
susisiekti su jumis, jei nurodėte, kad norėtumėte, jog su jumis susisiektume;
suprasti kaip naudojama mūsų svetainė;
tobulinti ir įvertinti mūsų svetainę ir paslaugas, taip pat ir atliekant klientų pasitenkinimo apklausas;
tvarkyti duomenis dėl galimo dalyvavimo konkursuose, reklaminėse kampanijose, lojalumo programose ir kituose dalykuose;
nustatyti tikslinę grupę ir atitinkamus interesus, pavyzdžiui, siekiant padaryti mūsų pasiūlymus patrauklesnius jums, rodant jūsų interesus atitinkančią reklamą tiek mūsų pačių, tiek trečiųjų šalių svetainėse;
siųsti jums (vieną iš) mūsų bendrųjų ir (arba) individualizuotų naujienlaiškių, jei esate tokius naujienlaiškius užsiprenumeravę.

Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie buvo aprašyti aukščiau, nebent jūs iš anksto davėte mums leidimą tą daryti arba jei to reikalauja sutartis, kurią sudarėme su jumis, arba jei mums tai yra leidžiama ar privaloma daryti pagal teisės aktus.

Asmens duomenų kategorijos

Pranešime apie privatumą ir slapukus nurodytais tikslais naudojame šiuos duomenis:
vardas ir adresas;
gimimo data;
tautybė;
lytis;
elektroninio pašto adresas;
telefono numeris;
kliento reg. numeris;
namų ūkio sudėtis;
prisijungimo prie mūsų svetainės duomenys (el. pašto adresas ir slaptažodis);
informacija apie jūsų pasirinktas paslaugas;
IP adresas;
slapukų ID;
bet kokią asmeninę informaciją, kurią pateikėte kaip pranešimo turinį, pavyzdžiui, per „Linkedin“, susisiekimo formą, internetinio pokalbio metu ar socialiniuose tinkluose.

Jūsų asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

Mes nesidalijame jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis be išankstinio jūsų sutikimo nebent tai yra būtina mūsų paslaugų teikimui, arba nebent mums tą leidžia ar to reikalauja teisės aktai. Mes galime pateikti jūsų asmens duomenis šioms įmonėms, kurios tuos duomenis tvarko mūsų vardu:
išoriniai IRT paslaugų teikėjai;
šalys, teikiančios slapukus, žr. žemiau.
Su šiomis įmonėmis esame pasirašę susitarimus dėl to, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, ką joms yra leidžiama daryti ir ko ne.
Be to, mes taip pat galime dalintis jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, kurios savarankiškai nustato jūsų asmens duomenų tvarkymo tvarką. Mes negalime daryti įtakos tam, kaip jūsų asmens duomenis naudoja šios šalys, nes jos savarankiškai nustato duomenų tvarkymo tikslą bei subjektus su kuriais jos šiais duomenimis dalijasi. Tarp šių asmenų gali būti įmonės:
teikiančios mokėjimo paslaugos (jei mokate per mūsų įmonę);
Pretenzijų gavėjai (jei pateikiate pretenziją dėl sunkumų, susijusių su bet kuriomis paslaugomis);
įmonės, administruojančios pretenzijas dėl suteiktų paslaugų;

Mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis valstybinėms institucijoms, kurios yra šalyje, kurioje jūs negyvenate. Kai kurių šalių teisės aktai gali priversti mus susipažinti su jūsų asmens duomenimis ar kita pateikta informacija. Tai apims informacijos apie jus ir jūsų paslaugas pateikimą kompetentingoms tarnyboms ir valstybės institucijoms, turinčioms teisę gauti šiuos duomenis. Be to, pagal įvairiose šalyse galiojančius teisės aktus mūsų įmonė privalo duomenis apie jūsų tapatybę ir kitą susijusią informaciją. Jei reikia, mes teikiame šią informaciją kompetentingoms institucijoms ir valstybės tarnyboms. Be to, mes pateiksime jūsų asmeninę informaciją valstybės tarnyboms, kai to reikalauja galiojantys teisės aktai.

El. pašto laiškai

Mūsų įmonė siunčia kelių rūšių el. pašto laiškus. Šie el. pašto laiškai buvo suskirstyti į dvi kategorijas: paslaugų pranešimai ir naujienlaiškiai.

Paslaugų pranešimai

Šie el. pašto laiškai naudojami tik norint pranešti apie visus svarbius pasikeitimus ar atnaujinimus, susijusius su jūsų užsakytomis ar iš mūsų įsigytomis paslaugomis. Pranešimai gali būti susiję su nelaimėmis, pasikeitimais jūsų pasirinktose paslaugose, svarbia papildoma informacija, paskyros patvirtinimais mūsų bendrovei, mūsų sąlygų ir nuostatų pakeitimais ir bendradarbiavimo su partneriais nutraukimu, kai tai yra reikšminga jūsų pasirinktomis paslaugomis.

Naujienlaiškiai

Jei suteikėte mums išankstinį sutikimą naujienlaiškiams, mes jums jį išsiųsime, kad praneštume jums apie naujausius pasiūlymus, akcijas ir įvairias paslaugas. Mūsų naujienlaiškiai sudaromi atsižvelgiant į jūsų asmens duomenis, pvz., ankstesnes jūsų užsakytas ar įsigytas paslaugas, naršymą ir paspaudimus mūsų svetainėje ir mūsų naujienlaiškyje. Norėdami įvertinti jūsų paspaudimus mūsų naujienlaiškyje, mes naudojame nematomus kodus, jei pateikėte atskirą sutikimą, kad mes taip darytume. Šie kodai leidžia mums stebėti, kiek užsisakiusių asmenų skaito mūsų naujienlaiškį ir kurias istorijas mūsų stebėtojai spaudžia. Tai leidžia mums padaryti naujienlaiškį patrauklesniu jums. Jei nebenorite gauti mūsų naujienlaiškių, atsisakykite prenumeratos. Kiekvieno naujienlaiškio apačioje pateikiama galimybė naujienlaiškio prenumeratos atsisakyti.

Konkursai

Jei dalyvausite reklaminėje kampanijoje ar konkurse, paprašysime pateikti tam tikrus asmeninius duomenis, tokius kaip vardas, adresas, el. pašto adresas. Be to, mes prašome jūsų leidimo leisti tuos duomenis tvarkyti, galimai trečiosioms šalims, reklamos kampanijų / konkursų tikslais, kad galėtume atlikti analizę, remdamiesi surinkta informacija. Tai leidžia mums vykdyti kampanijas ir skelbti konkursų nugalėtoją (-us). Šiuos duomenis taip pat naudojame vertindami atsaką į mūsų kampanijas.

Jūsų asmens duomenų papildymas, profiliavimas ir individualizuota reklama

Mes galime sujungti jūsų asmens duomenis gautus iš įvairių kanalų. Pavyzdžiui, mes galime sujungti informaciją, kurią apie jus renkame internete (pvz., jums prisijungiant prie paskyros internete ar priimant slapukus) kartu su informacija, kurią gavome iš išorinių šaltinių. Mes galime sujungti visus tuos duomenis pagal jūsų pateiktą sutikimą, kuris leidžia mums sukurti jūsų kliento profilį. Šie klientų profiliai yra pasiskirstę įvairiose kategorijose, kad galėtume išanalizuoti jūsų interesus, norėdami dar labiau individualizuoti jums siūlomus gaminius, individualizuodami reklamą įvairiuose kanaluose, įskaitant naujienlaiškius, mūsų svetainę (-es) ir trečiųjų šalių svetaines.

Saugojimo laikotarpiai

Jūsų duomenis mes saugome ne ilgiau, nei yra būtina norint pasiekti šiame pranešime apie privatumą ir slapukus nurodytus tikslus. Mes laikomės šių saugojimo laikotarpių:
naujienlaiškiai: iki nutraukimo;
pasirinkimai ir pirkimai: kaip numato įstatymai;
draudimas: kaip numato įstatymai;
internetiniai pokalbiai: 1 metai;
įmonė (prisijungimo duomenys + duomenys, pateikti prisijungus): iki jūsų paskyros panaikinimo;
klientų pasitenkinimo tyrimai: 1 mėnesis po tyrimo pabaigos;
konkursai: iki prizo įteikimo nugalėtojui (-ams).
Slapukų saugojimo laikotarpis pateikiamas šio pranešimo apie privatumą ir slapukus skyriuje „Slapukai“.

Saugumas

Mes imamės tinkamų saugumo priemonių, kad apribotume ir užkirstume kelią bet kokiam netinkamam ir neteisėtam jūsų asmens duomenų panaudojimui ir neteisėtai prieigai prie jų, taip užtikrindami, kad prieigą prie duomenų turėtų tik šalys, kurioms prieiga prie duomenų yra būtina, taip pat prieiga prie duomenų būtų apsaugota ir kad mūsų saugumo priemonės būtų reguliariai tikrinamos. Be to, mes naudojame specialius sertifikatus (TLS), kad užtikrintume saugų jūsų duomenų perdavimą ir saugų ryšį.

Slapukai

Mūsų svetainėje naudojami slapukai ir panašios technologijos, kurios mažą tekstinį failą išsiunčia į jūsų kompiuterį, planšetinį kompiuterį ir (arba) mobilųjį telefoną ir išsaugomas jame, kai lankotės mūsų svetainėje. Visa tame faile saugoma informacija bus siunčiama atgal į mūsų pačių saugius serverius arba atitinkamų trečiųjų šalių serverius, kai jūs kitą kartą lankysitės svetainėje. Skaitytojo patogumui visas šias metodikas šiame dokumente vadinsime „slapukais“.
Mūsų svetainėje naudojami šie slapukų tipai:
sukurti tam, kad būtų galima naudotis svetainės funkcijomis (techniniai ir funkciniai slapukai);
skirti analizuoti svetainės naudojimui ir tobulinti svetainę remiantis šiais duomenimis (analitiniai slapukai);
sukurti padaryti mūsų pasiūlymus patrauklesniais jums, rodant jums jūsų interesus atitinkančią reklamą (reklaminiai slapukai);
sukurti tam, kad galėtumėte siųsti svetainę el. paštu, atsispausdinti ar dalintis ja socialiniuose tinkluose (socialinių tinklų slapukai);
sukurti siekiant leisti naudotis papildomomis mūsų svetainės funkcijomis (įvairūs slapukai).

Savo slapukų nustatymus galite peržiūrėti ir pakeisti įmonės svetainėje.

Slapukų įjungimas ir išjungimas

Galite nustatyti, kad jūsų naršyklė priimtų slapukus tik tuo atveju, jei sutinkate, kad taip būtų. Jei norite apie tai gauti daugiau informacijos, žr. žiniatinklio naršyklės vadovą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad, jei išjungsite slapukus daugelis svetainių tinkamai neveiks.

Ištrinami slapukai

Daugelis slapukų turi galiojimo laiką. Jei slapukams buvo nustatytas galiojimo terminas, jie pasibaigus galiojimo laikui bus automatiškai pašalinti. Taip pat galite pasirinkti pašalinti slapukus rankiniu būdu, iki pasibaigiant galiojimo laikui. Tam žr. savo naršyklės naudotojo vadovą.

Trečiųjų šalių svetainės

Šis pranešimas apie privatumą ir slapukus netaikomas trečiųjų šalių svetainėms, kurios yra susietos su mūsų tinklalapiu per nuorodas. Mes negalime garantuoti, kad šios trečiosios šalys tvarkys jūsų asmens duomenis patikimai ar saugiai. Todėl rekomenduojame prieš juos naudojant perskaityti su šiomis svetainėmis susijusias privatumo deklaracijas.

Jūsų privatumo teisės

Jei turite klausimų, kokius asmens duomenis mes surinkome iš jūsų, nedvejodami susisiekite. Peržiūrėkite kontaktinius duomenis šio pranešimas apie privatumą ir slapukus pabaigoje. Pagal dabartinius privatumo įstatymus turite teisę:
gauti paaiškinimą apie tai kokius asmens duomenis apie jus surinkome ir kaip tuos duomenis naudojame;
susipažinti su konkrečiais mūsų surinktais asmens duomenimis;;
reikalauti ištaisyti klaidas;
reikalauti pašalinti pasenusius asmens duomenis;
atsiimti savo sutikimą;
prieštarauti konkrečiam duomenų naudojimo tipui;
perkelti duomenis.
Visada įsitikinkite, kad aiškiai nurodote savo tapatybę, kad visada galėtume užtikrinti, kad nekeisime kito asmens duomenų ar jų nepašalinsime.

Skundai ir Lietuvos duomenų apsaugos tarnyba

Prašymą / skundą dėl mūsų svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas: tarnyba@vvtat.lt, tel.: +370 5 262 67 51, internetu: www.vvtat.lt; teritoriniai padaliniai: /index.php?470i87665) arba užpildykite prašymo formą EGS platformoje adresu http://ec.europa.eu/odr

Šio pranešimo apie privatumą ir slapukus pakeitimai

Mes pasiliekame teisę keisti šį pranešimą apie privatumą ir slapukus. Visi pakeitimai bus paskelbti šioje svetainėje. Todėl rekomenduojame reguliariai peržiūrėti šį pranešimas apie privatumą ir slapukus, kad įsitikintumėte, jog žinote apie šiuos pakeitimus

Kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų dėl jūsų privatumo ir mūsų pranešimo apie privatumą ir slapukus, siųskite juos el. laišku adresu info@rokvelas.lt arba paprastu laišku, siunčiamu:

UAB „Rokvelas“, adresas Pramonės g. 23D,
LT-35291 Panevėžys, Lietuva
Įmonės kodas 300035591 
PVM mokėtojo kodas LT100001101417

© 2021 UAB Rokvelas. Visos teisės saugomos.

Susisiekite su mumis!

Bendraukime, auginkime vertę.