Apie įmonę

Etikos kodeksas

UAB „Rokvelas“ (toliau – Rokvelas) pirmenybę teikia verslo skaidrumui, patikimumui ir veiklą vykdo laikydamasi įstatymų ir kitų nustatytų taisyklių. Žmogaus teisių, darbo, aplinkos, antikorupcijos princiapai, yra tai, kuo mes vadovaujamės įgyvendindami savo strategiją, formuodami tarpusavio santykius, atlikdami kasdienes užduotis. Taip pat tikimės, kad mūsų verslo partneriai (tiekėjai, konsultantai, kt.) vadovausis šiomis vertybėmis.

Rokvelas:

Žmonių teisės

1) gerbia skelbiamas tarptautines žmogaus teises, darbuotojo orumą, jo teisę į privatumą bei teisę į individualumą ir

2) savo veikloje neremia jokių žmogaus teisių pažeidimų;

Darbo sąlygos

3) darbuotojai pagal poreikius gali dalyvauti jiems priimtinose sąjungose, esant poreikiui kelti iškilusius klausimus ir pradėti derybas. „Geros tiesos principas“ – svarbi dalis siekiant išspręsti iškilusius klausimus. Dirbdami abipusio bendradarbiavimo principu, socialiniai partneriai išvengia trukdžių derybose;

4) netoleruoja bet kokios prievartos darbe;

5) palaiko vaikų darbo, kuris pažeidžia žmogaus teises ir tai nustatyta tarptautinėmis priemonėmis, panaikinimą;

6) netoleruoja diskriminacijos rasės, odos spalvos, lyties, religijos, politinių pažiūrų, kilmės, socialinės, amžiaus, neįgalumo, ŽIV/AIDS būklės, priklausymo profesinei sąjungai, lytinės orientacijos atžvilgiu;

Aplinka

7) skiria dėmesį į aplinkos taršą, skatina aplinkai draugiškų technologijų vystymą bei plėtimą. Mūsų nuolatinės pastangos gerina veiklą bei mažina poveikį aplinkai;

Antikorupcija

8) savo veikloje nepripažįsta korupcijos bet kokia forma, įskaitant turto prievartavimą bei papirkinėjimą.

Susisiekite su mumis!

Bendraukime, auginkime vertę.