Apie įmonę

Antikorupcijos politika

„Rokvelas” UAB, veiklą vykdo vadovaujantis įstatymais ir taisyklėmis, ir visomis prasmėmis netoleruoja korupcijos: kyšininkavimo, turto prievartavimo, sukčiavimo, neoficialios apskaitos sukūrimo, neoficialių ar netinkamai įformintų sandorių vykdymo, fiktyvių išlaidų apskaitos, įsiskolinimų registravimo klaidingai nurodant jų objektus, suklastotų dokumentų naudojimo, sąmoningo apskaitos dokumentų sunaikinimo nepasibaigus įstatymo nustatytam terminui ir kitų pažeidimų, minimų Jungtinių Tautų konvencijoje prieš korupciją.

Kyšininkavimas

Kyšininkavimo atveju laikoma, jei asmuo prašė, gavo, davė ar siūlė bet kokios rūšies nederamą naudą, palankumą ar paskatinimą pasinaudojant padėtimi, tarnyba ar paskyrimu. Tai gali būti grynieji pinigai, grynųjų pinigų ekvivalentai, dovanos, kreditai, nuolaidos, kelionės, asmeninė nauda, apgyvendinimas, kita.

Niekada negalima priimti grynųjų pinigų, jų ekvivalentų, ar dovanų, kurias lengvai galima paversti į grynuosius pinigus, pvz., lėktuvo bilietai.

Dovanos, kurių tikslas gauti nederamą įtaką, nepriklausomai nuo dovanos vertės, negali būti teikiamos ar priimamos.

Derybų metu suteiktos ar gautos dovanos gali sukelti įtarimų  šešėlį. Tokioje situacijoje pagrindinė taisyklė – neteikti ir nepriimti dovanų.

Įmonės antikorupcinė politika nustato, jog įprastos ir tiesiogiai su verslu susijusios dovanos yra traktuojamos teigiamai. Tai turėtų būti nedidelės vertės dovanos (tiksliai maksimali vertė nėra nustatyta). Daug kainuojančios dovanos neturėtų būti teikiamos ar priimamos. Kiekvienu atveju tai turėtų nustatyti pats darbuotojas. Jei kyla abejonių, galima pasikonsultuoti su savo vadovu.

Susisiekite su mumis!

Bendraukime, auginkime vertę.